You are here

Back to top

О.Р. Хисамов

ТР ФА ның Г. Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Казан ш.

Татарстан Республикасының топонимик системасы меңнәрчә ел дәвамында, гаять катлаулы географик, тарихи һәм лингвистик шартларда, даими рәвештә төрле туганнарча һәм туганнарча булмаган этник агымнарның үзара тәэсир итешү урыны булып торган урында барлыкка килгән. Мәкаләдә автор Татарстан Республикасы топонимнарының электрон картотекасы төзү тәҗрибәсе белән уртаклаша. Анда Бу өлкәдә алып барылган тикшеренү нәтиҗәләре чагылдырылачак